Wizyta przedstawicieli z Cechu Rzemiosł Różnych i ze szkoły samochodowej w Niemczech