Historia CECHU


    WIEK XII, to początki zakładania miast na prawie niemieckim. Od tego czasu notuje się powstawanie pierwszych zgromadzeń poszczególnych specjalności rzemieślniczych, nazwanych Cechami (niem. Zeinchen - znak, gdyż każdy z powstających Cechów wyróżniał się stosownym znakiem, kojarzącym się z wykonywanym przez jego członków zawodem.

    Mimo, że powstanie Cechów w regionie radomskim sięga XIII wieku, to księgi pamiątkowe Cechu datują dopiero rok 1523 - założenie Cechu Szewców i Cholewkarzy w Radomiu, a rok 1905 jako datę założenia Cechu Malarzy i Lakierników. Cechy te, oraz inne nowo powstałe mieściły się w budynku magistratu miasta Radomia.

Resursa rzemieślnicza ul. Kilińskiego 15/17    W roku 1906 kosztem i staraniem wszystkich cechów powstała Resursa rzemieślnicza przy ul. Kilińskiego 15/17, która odtąd była siedzibą Cechów. Dnia 13 czerwca 1937 roku w obecności władz państwowych, duchowieństwa, przedstawicieli Samorządu Miejskiego, Izby rzemieślniczej, Delegatów Cechów i zaproszonych gości odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Cechu Szewców i Cholewkarzy w Radomiu. Niestety, w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej wszelkie księgi i godła Cechu zostały zniszczone przez okupanta.

    W latach 1939 - 1945 wielu rzemieślników brało udział w ruchu oporu, wielu zamordowano lub zginęli na froncie w czasie działań wojennych. Dla uczczenia ich pamięci w Domu Rzemiosła wmurowano tablicę pamiątkową, przy której są składane wieńce i kwiaty. 

    Po zakończeniu wojny członkowie Cechu wznawiają działalność i wybierają nowe władze Cechowe. 18 listopada 1958 roku w kościele p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny (katedra) odbyła się uroczysta msza św. dla uczczenia 50-lecia Domu Rzemiosła. Kapelanem rzemiosła był wówczas KS. Henryk Kaszewski.

Rzemiosło radomskie prowadziło również na szeroką skalę działalność kulturalno oświatową . Zawsze jednak jedną z najważniejszych funkcji rzemiosła radomskiego jest nauka zawodu. Realizację tej funkcji umożliwia posiadanie przez zdecydowaną większość rzemieślników kwalifikacji pedagogicznych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowy Dom Rzemiosła    Lata osiemdziesiąte to lata, w których zrzeszonych było około 3000 zakładów rzemieślniczych. Wtedy podjęto decyzję o budowie nowego Domu Rzemiosła. W dniu 5 maja 1983 rzemiosło radomskie przystąpiło do budowy Domu Rzemiosła  przy zbiegu ulic Kilińskiego i Focha.

Wzniesiony wysiłkiem i ofiarnością rzemieślników województwa radomskiego nowy Dom Rzemiosła oddano do użytku w roku 1989. Dla upamiętnienia tego wydarzenia spisano Akt Erekcyjny i po podpisaniu umieszczono go w murach wzniesionego Domu.

    W związku z wejściem w życie ustawy o dobrowolności przynależności do Cechu, dało się zauważyć znaczne zmniejszenie ilości członków. Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu skupia ok. 200 rzemieślników. W ich zakładach szkoli się 650 uczniów w zawodach:

fryzjerstwo, mechanika i elektromechanika pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo samochodowe, stolarstwo, tapicerstwo, krawiectwo, murarstwo, naprawa sprzętu AGD i inne.

    W latach 1994 - 2006 funkcję kapelana rzemiosła sprawował ksiądz Waldemar Gula, proboszcz parafii św. Wacława w Radomiu. ks. Waldemar Gula

Przy przywracaniu kościoła św. Wacława do funkcji sakralnych duży wkład miało rzemiosło radomskie, między innymi jest fundatorem jednego z witraży. W tym kościele najczęściej odbywają się uroczystości związane z rzemiosłem.

    Kapelan rzemiosła Waldemar Gula został przeniesiony do parafii w Petrykozach. Był nie tylko kapelanem rzemiosła, ale również pracował w Krajowej Radzie Duszpasterstwa Rzemiosła. Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu został odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń rzemieślniczych - złotym Medalem im. Jana Kilińskiego, który jest patronem rzemiosła. Odznaczenie to, zostało wręczone w dniu 1 października 2006 roku w Petrykozach, w obecności władz Izby Rzemieślniczej, Cechu Rzemiosł Różnych, pocztów sztandarowych i rzemieślników.

    Obecnie kapelanem  rzemiosła  jest    nowo-mianowany    proboszcz  parafii św. Wacława  ksiądz  Andrzej  Zarzycki.  Nominację  na  Kapelana  rzemiosła  otrzymał  z  rąk  księdza  Biskupa  Zygmunta  Zimowskiego, w grudniu  2006  roku.