Informacje o CECHU


     Cech jest dobrowolną organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą pracodawców.

    Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle. Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Cech Rzemiosł Różnych w Radomiu działa w granicach powiatu radomskiego, a jego siedzibą jest miasto Radom.

Członkami Cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych  ustawą  o rzemiośle:

-     osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej,

-     przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,

-     inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony,

-     wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.

 

Zadaniem Cechu jest w szczególności:

 

Członkowie  Cechu są  zorganizowani  w  sekcje  branżowe.

  -       sekcja  mechaniki  pojazdowej

  -       sekcja  blacharstwa, lakiernictwa i elektromechaniki pojazdowej

  -       sekcja  fryzjerska

  -       sekcja drzewna  - (stolarstwo i tapicerstwo)

  -       sekcja  różna  ( naprawa  sprzętu  AGD, RTV, krawiectwo, wulkanizatorstwo, murarstwo, instalacje sanitarne, kominiarstwo, ślusarstwo, fotografowanie )