Biuro CECHU


Biuro Cechu mieści się na I piętrze Nowego Domu Rzemiosła w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 15/17.

Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

 

Tel/ faks: (048) 362 11 01

e-mail: biuro@cech.radom.pl

         crr1@poczta.onet.pl

 

Radca prawny przyjmuje w każdy poniedziałek w godz.  1000-1200

Inspektor ds. BHP przyjmuje w każdą środę w godz. 800  - 1200.

 

Pracownicy biura Cechu:

Kierownik  Biura :

mgr Bernadeta  Stanik

K-k  administracji

Stanisław  Wojciechowski

Główny  Księgowy

Elżbieta  Pajdzińska

oraz

Agata  Hełmińska, która  zajmuje   się  bieżącą  obsługą  petentów  w  sprawach  refundacji kosztów  zatrudnienia,  a  także  w  sprawach  uczniów  młodocianych.

 

Biuro Cechu ma za zadanie bieżąca obsługę Cechu, jego organów oraz jego członków pod względem organizacyjnym, administracyjno - prawnym i finansowym, oraz bieżące zarządzanie nieruchomościami należącymi do Cechu.

 

Organem wykonawczym Biura Cechu jest Kierownik Biura.

 

Kierownik Biura kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.